nashe pravo
/ ГоловнаАрхів матеріалівНеділя, 21 Квітня 2019  
розділи
швидкий перехід
сервіс
партнери

Інформаційні технології в праві

Наталка Блажівська,Taрас Береза 02.03.2004, 09:09

Проект “Інформаційні технології в праві” покликаний забезпечити інформування громадян про актуальні події, новини, тенденції розвитку галузі Інтернет-права та телекомунікаційного сектору на національному і міжнародному рівні.

Передмова
(1) Схематичний план основних напрямків діяльності
(2) Перелік стратегічних напрямків діяльності

Передмова
Вплив інформаційних технологій на розвиток суспільства в історичному контексті порівнюють з винаходами таких явищ, як: телефон та телебачення. Якщо ж проаналізувати відмінності між цими явищами та сутнісю інформаційних технологій, то найвагомішою різницею є те, що кількість користувачів мережі Інтернет у кінці 20 століття була настільки очевидною, що це вряд чи можна порівнювати з розвитком вищезгаданих явищ, відповідно у 1880-х і 1950-х роках. Інформаційні технології, як явище, є очевидним викликом законодавцям, правникам та й суспільству загалом, проте правові норми, сьогодні не здатні адекватно реагувати на правові нововведення, що постійно виникають у сфері інформатизації та комунікаційних технологій.

За своєю суттю інформаційні технології покликані встановлювати зв’язки між людьми і тому очевидно неможливо уникати поточних правових конфліктів. Також, враховуючи глобальну природу інформаційних технологій, завдяки чому об’єднуються люди у різних куточках світу, не можливо оперувати лише національними правовими нормами, натомість необхідно удосконалювати міжнародне правове регулювання даної галузі.

Новітні технології не лише породжують нові правові питання, але й створюють передумови для змін у діяльності законодавців та правників, а також графіки роботи юридичних факультетів, втілюючи нові педагогічні методи та змінюючи традиційні розклади.

Головною метою даного проекту є поширення зацікавленості та знань людей у галузі права інформаційних технологій.

Сучасний світ все більше і більше залежить від розвитку інформатизації. Традиційні правові методи і норми не спроможні належним чином регулювати новітні технологічні процеси. Це зумовлено тим, що велика кількість правників фактично не зіштовхувалась з технологічними аспектами у своїй практичній діяльності і тому вони, як правило, не можуть передбачити можливу появу правових проблем у майбутньому.

Вивчення міжнародних норм у сфері інформаційних технологій є вкрай важливим, оскільки сьогодні технології “ламають” національні кордони, роблячи світ наближенішим.

На відміну від попередніх надбань суспільства, інформаційні технології розвиваються набагато швидше і мають вагоміший вплив на наше щоденне життя.

Швидкий розвиток науки і техніки розширив сферу професійної діяльності правників. Особливо стрімкий розвиток спостерігається у сфері інформатизації. Сьогодні, безумовно можна констатувати, що ми живемо у час Інформаційної Доби. ‘Інформація’ тепер сприймається, як найважливіший продукт, і для всіх є життєвонеобхідним одержати його в належному вигляді, та оперувати ним в потрібний момент.

Даний проект стосується правових проблем і процесів, що пов’язані з інформаційним розвитком. Мережа Інтернет, котра була створена, як військово-комунікаційна мережа, згодом використовувалась університетами та дослідниками, і нарешті трансформувалась в глобальну мережу інформації для кожного, хто її шукає і отримує. Сьогодні, Інтернет – це також світ комерції, де розповсюджується інформація, а також продаються товари і послуги.

Сьогодні, такі продукти, як книжки, музика, програмне забезпечення, легко реалізовуються через мережу Інтернет, що породжує велику кількість нагальних та належним чином неврегульованих правових питань.

Хоча Інтернет і є найважливішою складовою цього проекту, все ж проект не обмежується лише особливостями та проблемами мережі. Нові форми телекомунікацій, завдяки яким розповсюджується інформація також сприяли виникненню правових питань.

Стрімкий розвиток телекомунікаційних засобів: мобільних та супутникових телефонів, супутникового та кабельного телебачення, потребує новітнього правового регулювання, особливо на міжнародному рівні.

Цей проект також має на меті висвітлення актуальних поточних правових проблем, що пов’язані з програмним забезпеченням та комп’ютерами.

Проблематика проекту містить теми, котрі присвячені застосуванню технологій, як в публічному, так і в приватному житті, а також їх впливу на права людей та їх правовий захист. Ми приділяємо особливу увагу тому, як законодавці реагують на “виклики” чинним нормам права у сфері інформаційних технологій, породжених науковим розвитком.

Інформаційне суспільство має вплив на кожного з нас, а відповідно й на правові відносини загалом. Незважаючи на те, що багато людей все ще не відчувають на собі реального впливу, інформаційні технології проникають у все нові сфери суспільного життя.

Яскравим свідченням “глобальності” Інтернету є те, що сьогодні держави втрачають контроль над багатьма сферами та явищами, які вони ще донедавна могли контролювати, обмежувати та забороняти. Нові технології дають людям унікальну можливість стати у певному відношенні ‘міжнародними’. Так, наприклад нові стандарти мобільних телефонів UMTS, починаючи з 2002 року уможливлять торгівлю товарами та послугами у віртуальному світі без обмежень.

Принцип “доступності”, а також використання мережі у кримінальних цілях, є негативною характеристикою мережі. Також, було дуже багато різноманітних дискусій та спроб звинуватити Інтернет у вільному розповсюдженні порнографії, расизму і.т.д.

Інформаційні технології вже захопили діловий світ і зараз створюється підгрунтя для революції у приватному житті людей. А тому правники намагаються адекватно реагувати на прояви технологічного впливу усіма можливими засобами. Держави, в свою чергу, розробляють і пропонують законодавчі нововведення. На жаль, дана тенденція спостерігається в небагатьох країнах світу, а сам процес незкоординований.

В країнах Європейського Союзу активно відбуваються жваві дискусії, щодо здійснення купівлі-продажу через мережу та сутності цифрових підписів. Безперечно актуальним питанням є захист прав інтелектуальної власності в мережі.

На міжнародному рівні ‘інтернаціоналізація’ Інтернет-уряду породила гарячу дискусію, оскільки США історично належить монополія мережею, і тому ця держава не схильна здавати позиції і ділити сфери впливу.”

(1) Схематичний план основних напрямків діяльності

Електронне урядування

(1) Електронне урядування – світові тенденції розвитку
(2) Реальні підстави для втілення ідеї електронного уряду в Україні
(3) Роль інформаційного суспільства у виборчих процесах
(4) Провідні ініціативи, що пов’язані з реалізацією електронного уряду в Україні

Захист даних у мережі

(1) Захист інформації – стратегічне завдання державної політики (на прикладі деяких держав світу)
(2) Цілі та завдання захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах
(3) Політика інформаційної безпеки
(4) Інформаційні війни

Інформаційні технології та господарська діяльність

(1) Аналіз систем електронної торгівлі (B2B and B2C)
(2) Практичне застосування он-лайнових контрактів та платежів (світова практика/національна специфіка)
(3) Цифровий та електронний підпис (основні характеристики та відмінності)
(4) Дистанційна купівля-продаж товарів та послуг
(5) Система мережевого оподаткування
(6) Е-банкінг (модель взаємодії банк-клієнт)

Правопорушення у сфері інформаційних технологій

(1) Основні види кіберзлочинів (хакерство/кібесквоттінг)
(2) Методи попередження та протистояння вчиненню кіберзлочинів у мережі (провідні технології та стратегії)
(3) Детальний аналіз розділу XVI ККУ “Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж”
(4) Розслідування злочинів, що вчиняються за допомогою комп’ютерних технологій
(5) Проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування комп’ютерних злочинів
(6) Проект Концепції “Про кіберзлочинність” - розроблений під егідою Ради Європи у квітні 2001 року (затверджений 22.07.2001)

Україна та міжнародне право у сфері інформаційних технологій

(1) Конвенції Ради Європи
(2) Типові закони ЮНІСІТРАЛ (ООН)
(3) Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства
(4) ICANN (Єдині правила розгляду спорів про доменні імена)
(5) Інформаційне суспільство Європи (план заходів eEurope + 2003)
(6) Гаазька конференція по міжнародному приватному праву
(7) Всесвітня Торгівельна Організація (WTO)

(2) Перелік стратегічних напрямків діяльності

Стратегічні Hапрямки Діяльності Strategic Areas of Operation
1.Загальні питання (історія, статистика, світові тенденції розвитку) Internet in general
2. Судові справи/прецеденти Internet cases
3. Саморегуляція Internet regulation
4.Міжнародне інтернет право International Internet law
5. Забезпечення доказів Internet evidence
6. Захист прав споживачів Consumer rights protection
7. Діяльність провайдерів E – providers
8. Е-комерція E – commerce
9. Авторське право E – copyright
10. Е-реклама E – advertisment
11. Е-банкінг E – banking
12. Комп’ютерні злочини E – cyber crimes
13. Інформаційне суспільство Information society
14. Е-освіта E – education
15. Е-медицина E – medicine
16. Е-навколишнє середовище E – environment
17. Е-юстиція E – justice
18. Е-уряд E – government
19. Е-підписи Digital signatures
20. Інтелектуальна власність Intellectual property
21. Розподіл доменів Domain names division
22. Телекомунікації Telecomunications
23. Мобільні мережі Mobile networks
24. Інтернет Регіони Internet regions
25. Прайвесі Privacy
26. Новини Internet news
27. Свобода слова Freedom of expression
28. Е-страхування E – security
29. Е-фондовий ринок E – stock market


версія для друку   |  обговорити у форумі   |  відгуки і пропозиції
/ Головна / Архів матеріалів /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція

Розробка сайту:  бiбlos.com.ua 
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .