/ Головна Понеділок, 03 Вересня 2018  
розділи
швидкий перехід
сервіс
Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт в Україні.
15.03.2005, 10:10

Існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів є ознакою соціально спрямованої держави. Завданням такої держави є не лише закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, а й виконання та реалізація їх на практиці далі

Адміністративний процесуальний кодекс: основні дискусії довкола проекту
10.03.2005, 15:03

Прийняття Адміністративного процесуального кодексу – одне з першочергових завдань парламенту Прийняття нового Закону “Про судоустрій України”, а також Кримінального, Цивільного, Господарського, Сімейного кодексів дало можливість перейти до наступного етапу правової реформи – оновлення процесуального законодавства далі

Проблеми розуміння категорії "державний борг": правові аспекти
09.03.2005, 08:08

У статті досліджено підходи науковців у сфері права, економіки та фінансів до трактування змісту категорії "державний борг". На підставі аналізу та відповідних узагальнень запропоновано якісно нове визначення змісту фінансово-правової категорії "державний борг" далі

Проблеми доступу до публічної інформації
08.03.2005, 13:01

Адміністративне право регулює відносини у сфері діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Однією з найважливіших засад функціонування Європейського адміністративного простору є відкритість та прозорість публічної адміністрації. У державах з демократичним режимом діють відповідні політико-правові механізми, спрямовані на досягнення максимальної прозорості в діяльності органів влади далі

Що руйнує конституційні засади правосуддя?
04.03.2005, 21:09

Ми, дипломовані спеціалісти в сфері конституційного, цивільного, цивільного процесуального та інших галузей права – доктори та кандидати юридичних наук, висловлюємо стурбованість тим, що сьогодні в Україні з’явився судовий прецедент, який фактично почав руйнувати конституційні засади правосуддя далі

Трудовий договір в системі форм права України
25.02.2005, 11:11

Автор розглядає трудовий договір як форму права, якщо під правом розуміти міру можливої поведінки суб’єктів суспільних відносин. Однак у цілому трудовий договір виступає лише як форма реалізації права далі

Авторське право потребує захисту
15.02.2005, 12:12

Корпорація "Майкрософт" є власником виключних авторських прав на цілу низку популярних комп'ютерних програм: операційних сис­тем Miсrоsоft Windows (95, 98, 2000, Міllеnnіum, ХР). Нині з усього цього різноманіття лише дуже незначна частина ком­п'ютерних програм використовується без порушення авторських прав корпорації, - такого висновку дійшли фахівці юридичної фірми "Салком", яка є єдиним офіційним представником "Майкрософт" в Україні з питань захисту авторських прав далі

Рішення Судової палати Верховного Суду України: погляд науковця і громадянина
11.01.2005, 14:02

Рішення Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 3 грудня 2004 р. у справі за скаргою довіреної особи кандидата у Президенти України В.А. Ющенка на дії, рішення та бездіяльність Центральної виборчої комісії викликало у декого різку критику та несприйняття. «Є політичним», «не в правовому полі», «суперечить Конституції», «не в рамках закону», «незаконне рішення», — так відреагували на нього окремі політики — українські та з ближнього зарубіжжя. «Рішення суду не визнаємо», — поспішили повідомити окремі журналісти, наче визнання з їхнього боку має якесь юридичне значення далі

Верховний Суд України i забезпечення однакового застосування судами законодавства
02.01.2005, 18:06

З прийняттям Конституції України у 1996 р. створено надійний фундамент для подальшого розвитку і зміцнення України як демократичної, соціальної, правової держави. Визначивши систему судових органів і головні засади їх діяльності та передбачивши створення єдиної системи судів загальної юрисдикції за принципами територіальності та спеціалізації, Основний Закон проголосив, що «найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України» далі

Вибори як форма безпосередньої демократії (питання теорії)
10.12.2004, 16:04

Найбільш загальною засадою організації і здійснення державної влади є її принцип народного суверенітету, який зафіксований у переважній більшості основних законів. Конституційне закріплення ідеї (принципу) народного суверенітету зумовлює запровадження механізмів її реалізації, що охоплюються поняттями безпосередньої демократії і представницької демократії далі

Конституційні характеристики України (спроба формально-юридичного аналізу)
10.12.2004, 16:04

Прийняття 28 червня 1996 року Верховною Радою України Конституції нашої держави стало, без перебільшення, значним суспільно-політичним явищем в житті українського народу. Цією подією, з одного боку, було формально завершено один із найважливіших періодів новітнього конституційного розвитку держави, з іншого боку (на сподівання абсолютної більшості українських громадян) - мав розпочатися процес стабілізації суспільно-політичного та економічного життя в державі, піднесення добробуту її громадян та перетворення пострадянської України в сучасну демократичну європейську державу далі

Поєднання форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні місцевого самоврядування в Україні
09.12.2004, 13:01

У статті аналізується закріплений чинним законодавством про місцеве самоврядування принцип народовладдя. Автор доходить висновку, що в класичному його розумінні принцип народовладдя не може бути засадою місцевого самоврядування та формулює конституційно-правову засаду поєднання форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні місцевого самоврядування далі

Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності
13.11.2004, 16:04

Адміністративна деліктоздатність суб'єкта правових відносин є часткою його адміністративно-правового статусу і полягає у здатності особи нести юридичну відповідальність за порушення норм адміністративно-деліктного законодавства далі

Об’єкт злочинів проти виборчих прав громадян
10.11.2004, 22:10

На нашу думку, питання про суть та юридичну природу об’єкта злочину проти виборчих прав громадян проектується на вирішення питання про те, чи можливе суспільно небезпечне посягання на суб’єктивне виборче право автономно, не у зв’язку з реалізацією останнього у виборчих правовідносинах далі

Поняття та види суб’єктів фінансового права України
10.10.2004, 13:01

У сьогоднішньому відкритому фінансовому світі з високою мобільністю коштів та швидким розвитком технологій платіжних операцій засоби для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також їх анонімного захисту в певних країнах чи на певних територіях роблять фінансову злочинність транснаціональною далі

Право на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини
14.09.2004, 15:03

Питання свободи вираження поглядів є особливо актуальним для нашої держави протягом останніх дванадцяти років — воно набуло особливого значення із набуттям незалежності України в 1991 p., потім знову постало після ратифікації Конвенції про захист прав і основних свобод людини та прийняття Конституції України, нині ж залишається на порядку денному завдяки постійній увазі до цього питання з боку міжнародних організацій далі

Конституційна категорія соціальної держави
05.09.2004, 14:02

Однією з особливостей сучасного конституційного регулювання є його «соціалізація». Така особливість пов'язана з розширенням предмета конституційного регулювання, котре відобразило ускладнення взаємодії між соціумом та державою як його складовою, посилення загальносоціальної ролі держави і диверсифікацію її участі насамперед в економічній і політичній сферах суспільного буття далі

Військові суди через призму правової держави
15.08.2004, 14:02

Збереження за Законом «Про судоустрій України» військових судів як складового елемента системи правосуддя в Україні не зняло, а навпаки - загострило проблему і активізувало критику щодо правильності такого рішення і особливо стосовно їхньої компетенції далі

Вдосконалення законодавства про вибори Президента України
02.08.2004, 14:02

Українська держава знову стоїть перед вибором подальшого демократичного облаштування організації влади. Перехід до системи саме політичної демократії, за якої безпосереднє волевиявлення народу є основною передумовою легітимності влади, збереження наступності у функціонуванні владних структур, актуалізує проблеми послідовного та системного реформування виборчого законодавства України далі

Конституція - форма правового закріплення зміни владних відносин в державі (до постановки проблеми)
01.08.2004, 15:03

Нелегкий процес перетворення пострадянської України в сучасну демокра­тичну національну державу, утвердження в ній нової конституційно-правової системи привертає увагу як науковців, так і широкої громадськості до цілого спектра проблем, пов’язаних із явищем “конституція держави” далі

1 | 2 | 3 | 4 | 5

реклама

/ Головна /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .