/ Головна Понеділок, 03 Вересня 2018  
розділи
швидкий перехід
сервіс
Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства
10.02.2004, 09:09

Стан методології праводержавознавства визначається принаймні такими обставинами: потребами, запитами соціальної практики, обумовлюваними ними модифікаціями об’єкта й предмета цієї науки – відповідно праводержавної дійсності та її специфічних праводержавних закономірностей далі

Джерела (форми права)–загальнотеоретична характеристика
24.01.2004, 18:06

Право сучасної України переживає період оновлення та входження у європейський правовий простір. Важливим з огляду на необхідність приведення українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права є вивчення європейського правового досвіду та європейської правової доктрини далі

Поняття і сутність територіальної громади в Україні
24.01.2004, 17:05

Територіальна громада в Україні з її звичаями і традиціями має ознаки глибокої давнини... далі

Типові ситуації та обставини, пов'язані з дійовим каяттям
17.01.2004, 08:08

У статті досліджено питання про типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі провадження у справах, зумовлених дійовим каяттям. Проаналізовано окремі обставини щодо предмета і процесу його доказування. далі

Про суперечності між окремими статтями Кримінального Кодексу України та шляхи їх подолання
15.01.2004, 17:05

Системний характер законодавства передбачає, що окремі норми та їх сукупності не повинні суперечити одна одній. Тим більш це стосується норм однієї і тієї ж галузі. Разом із тим, аналіз Кримінального кодексу України 2001 р. показує, що ряд положень, викладених у статтях його Загальної частини, явно не відповідає положенням Особливої частини, суперечливими є і норми самої Особливої частини КК. далі

Соціальні пільги як вид соціального забезпечення в Україні
13.01.2004, 10:10

Необхідність збереження державних пільг чи заміна їх відповідним підвищенням заробітної плати та адресною соціальною допомогою є найбільш дискусійною проблемою сучасної соціальної політики України. далі

Правові проблеми реформування законодавства, яке регулює вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні
11.01.2004, 01:01

В умовах ринкової економіки важливе місце посідають правові процедури захисту порушених трудових прав працівників. Це стосується випадків порушення як індивідуальних трудових прав, так і колективних. далі

Правові засади реструктуризації державного внутрішнього боргу України
10.01.2004, 18:06

Поняття державного боргу, відносини, що складають його, у своїй динаміці органічно пов’язані з рядом фінансових та фінансово-правових інститутів і категорій: бюджет, бюджетний процес, бюджетна політика, бюджетний дефіцит, інфляція тощо. Можна стверджувати, що одне явище породжує інше і навпаки далі

Місцеве самоврядування як форма народовладдя: конституційно - правові аспекти
01.01.2004, 13:01

В Україні продовжується започаткований Конституцією України процес становлення конституційного ладу, однією з основоположних засад якого є народовладдя. Конституція України встановлює, що “носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ” далі

Конституційно-правовий механізм взаємодії норм міжнародного та національного права: деякі теоретичні аспекти
20.09.2003, 10:10

Динамічний розвиток міждержавно-правових систем на сучасному етапі, розширення простору взаємодії національних правових систем між собою та з міжнародними системами потребує ефективного правового механізму, який би враховував узгоджені способи такої взаємодії, сприяв би гармонійному функціонуванню вказаних систем у єдиному правовому просторі далі

Деякі теоретичні і практичні питання реалізації Конституції України
12.09.2003, 12:12

Прийняття Конституції України 1996 року було надзвичайною подією у житті українського суспільства, яка засвідчила більш високий етап розвитку демократії, дала могутній імпульс для становлення української державності.Сьогодні для українського суспільства найбільш актуальною є проблема реалізації положень Конституції, вжиття дієвих заходів щодо її неухильного дотримання далі

1 | 2 | 3 | 4 | 5

реклама

/ Головна /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .