/ ГоловнаКонституційне право Понеділок, 03 Вересня 2018  
швидкий перехід
сервіс
Правотлумачна діяльність Європейського суду з прав людини і її значення для України
26.10.2007, 09:09

Тлумачення положень Конвенції та протоколів до неї Європейський суд з прав людини здійснює у своїх рішеннях при розгляді конкретних справ. далі

Соціальна сутність прав людини
26.06.2007, 10:10

Відносна субординованість прав людини має бути в основі своїй похідною від ’’піраміди’’ індивідуальних потреб. далі

Права людини з позицій універсалізму та релятивізму
26.03.2007, 10:10

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем теорії прав людини – закономірностей формування змісту прав людини, а також питанню співвідношення міжнародних та внутрішньонаціональних стандартів прав людини. На основі аналізу сучасної наукової літератури зроблено спробу продемонструвати можливі шляхи поєднання, співіснування загальних та особливих елементів у змісті прав людини. далі

Реформа місцевого самоврядування в Україні: плюси та мінуси
01.03.2006, 14:02

Проблема вдосконалення місцевого самоврядування є ключовоюю на шляху побудови демократичного правового суспільства. далі

Вибори як форма безпосередньої демократії (питання теорії)
10.12.2004, 16:04

Найбільш загальною засадою організації і здійснення державної влади є принцип народного суверенітету, який зафіксований у переважній більшості основних законів. Конституційне закріплення ідеї (принципу) народного суверенітету зумовлює запровадження механізмів її реалізації, що охоплюються поняттями безпосередньої демократії і представницької демократії далі

Конституційні характеристики України (спроба формально-юридичного аналізу)
10.12.2004, 15:03

Прийняття 28 червня 1996 року Верховною Радою України Конституції нашої держави стало, без перебільшення, значним суспільно-політичним явищем в житті українського народу. Цією подією, з одного боку, було формально завершено один із найважливіших періодів новітнього конституційного розвитку держави, з іншого боку (на сподівання абсолютної більшості українських громадян) - мав розпочатися процес стабілізації суспільно-політичного та економічного життя в державі, піднесення добробуту її громадян та перетворення пострадянської України в сучасну демократичну європейську державу далі

Поєднання форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні місцевого самоврядування в Україні
09.12.2004, 13:01

У статті аналізується закріплений чинним законодавством про місцеве самоврядування принцип народовладдя. Автор доходить висновку, що в класичному його розумінні принцип народовладдя не може бути засадою місцевого самоврядування та формулює конституційно-правову засаду поєднання форм безпосередньої і представницької демократії у здійсненні місцевого самоврядування далі

Строки у виборчому процесі: правові проблеми визначення поняття, класифікації та обрахунків
10.09.2004, 15:03

Реформування виборчого законодавства України, поряд з вирішенням такого архіважливого завдання, як пошук та утвердження адекватної сучасним політичним реаліям виборчої системи, об'єктивно зумовлює необхідність також застосування уніфікованих підходів до змістовного наповнення інститутів виборчого права та законодавства, а відтак і процедур виборчого процесу далі

Етичні гарантії права на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування
05.09.2004, 12:12

Медицина у сучасному світі відіграє виняткову роль у житті людини і суспільства. З нею ми зустрічаємося при народженні і не розлучаємося протягом усього життя аж до смерті. Відносини між лікарем і пацієнтом виходять за межі звичайних відносин між людьми далі

Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини (проблеми теорії та практики)
11.08.2004, 09:09

Конституція України визнає людину, її життя, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю (ст. 3) та встановлює, що права і свободи людини і громадянина визначають зміст і спрямованість діяльності не тільки органів державної влади, але й місцевого самоврядування (ст. 19) далі

Актуальні проблеми правового регулювання місцевих виборів
02.07.2004, 12:12

Новий Закон «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року, який набуде чинності з 1 жовтня 2005 року, створив необхідні передумови для політичної структуризації місцевих рад, розвитку партійних структур на регіональному та місцевому рівнях далі

Питання правового регулювання місцевого самоврядування в Україні
06.06.2004, 21:09

У статті розглядаються окремі проблеми, пов’язані із сучасним станом вітчизняного законодавства про місцеве самоврядування. Автор висловлює своє бачення можливих шляхів удосконалення законодавчої бази місцевого самоврядування в Україні. далі

Інституціоналізація політичних партій у зарубіжних країнах
11.05.2004, 12:12

Найчастіше інституціалізація політичних партій пов’язується з їх правовим регулюванням. Однак, враховуючи ту обставину, що партії є також політичним інститутом, їх інституціалізація здійснюється також партійними нормами, як, наприклад, статутом політичної партії. Проте серед науковців переважає думка про те, що інституціалізація політичних партій є радше тільки правовою інституціалізацією. далі

Об'єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види
02.04.2004, 21:09

Правовідносинам завжди традиційно приділялася значна увага у вітчизняній і зарубіжній юридичній науці. Йдеться передусім про поняття правовідносин, їх види, структуру, характеристику окремих складових правовідносини далі

Представник і представництво у конституційному та загальному судочинстві
06.03.2004, 20:08

Інститут представництва історично складався починаючи 60-х років минулого тисячоліття поряд з розвитком правовідносин, в яких досягнення мети і реалізація інтересів суб'єктами судового провадження все більше залежали від юридичне кваліфікованого, своєчасного і повного доведення їх до конституційного та загального, включаючи спеціалізоване, правосуддя далі

Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти
07.02.2004, 15:03

Основоположну значущість для з'ясування змісту і форм державного владарювання має поняття державного органу (органу держави) або органу державної влади. Практично завжди держава сприймалася як своєрідний агрегат, складне утворення, сукупність або система певних елементів. І хоча про державні органи в тому або іншому словесному вираженні почали писати лише за нових історичних часів, уже перші визначення держави, по суті, містили передбачення щодо існування відповідних складових державної організації далі

Деякі організаційно-правові аспекти діяльності органів самоорганізації населення
02.02.2004, 15:03

У статті порушується питання щодо необхідності подальшого підвищення ролі органів самоорганізації населення як однієї зі складових системи місцевого самоврядування в Україні. Розглядаються проблеми, пов’язані із практикою застосування Закону України „Про органи самоорганізації населення”, удосконаленням правового регулювання діяль­ності цих органів. далі

Конституційне право періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні (до постановки проблеми)
22.12.2003, 07:07

Прийняття Конституції України стало не тільки формальним завершенням довготривалого "конституційного марафону", а й актом закріплення (фіксації) на найвищому рівні основних політико-правових параметрів (конституційних характеристик) сучасної української держави та визначення шляхів її розвитку на ближчу та дальшу перспективу. далі

До питання про поняття та систему правової охорони Конституції
13.10.2003, 12:12

З появою і прийняттям конституції виникає потреба забезпечення її статусу як Основного закону держави, як закону, що має вищу юридичну силу та закону з підвищеним ступенем стабільності, тобто йдеться про забезпечення відносної стабільності політико-правового становища конституції у державі далі

1

реклама

/ Головна / Конституційне право /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .