/ ГоловнаКримінальне право і процес Понеділок, 03 Вересня 2018  
швидкий перехід
сервіс
Кримінальний кодекс України 2001 року: підсумки та перспективи
20.05.2006, 14:02

Минуло 5 років з часу прийняття КК України й нині ми маємо оцінити, чи виправдалися надії, які породило завершення першої (з часу відновлення державної незалежності України) кодифікації кримінального законодавства, в якій мірі чинний КК потребує вдосконалення і у яких напрямах воно може й повинно відбуватися, які перспективи розвитку кримінального законодавства в Україні. далі

Про недоторканнiсть житла та iншого володiння особи як засаду кримiнального судочинства
02.01.2005, 22:10

Житло є невід’ємною складовою особистого життя людини. Вона має природне право жити так, як бажає, бути захищеною від оприлюднення фактів особистого життя. Але це неможливо без поваги до її житла, де значною частиною проходить це особисте життя, і тому людина має таке ж природне право не тільки на саме житло, а й на недоторканність його далі

Розмір суспільно небезпечних наслідків ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
06.11.2004, 17:05

Для характеристики суспільно небезпечних наслідків ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (далі – “податків”) істотне значення має їх розмір. Питання про розмір шкоди, заподіяної ухиленням від сплати податків, має два аспекти. Один із них полягає в тому, що вважати наслідками цього ухилення, розмір чого саме слід брати до уваги. Другий – це який найменший розмір заподіяної шкоди тягне за собою кримінальну відповідальність далі

Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору
09.08.2004, 12:12

Конституція України вперше закріпила таку засаду судочинства, як змагальність сторін та свободу в наданні ними судові своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, гарантувала кожному судовий захист його прав і свобод далі

Про складнощі застосування ст. 362 КК України
09.04.2004, 14:02

Застосування норм про кримінальну відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на нашу думку, пов’язане з певними труднощами. Вони зумовлюються наявністю окремих недоліків у формулюваннях цих норм, а також відсутністю в нашій країні узагальнень практики їх застосування. Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне розглянути найбільш суттєві з цих проблем та запропонувати можливі шляхи їх вирішення далі

Значення соціально-економічного становища сім’ї у структурі причин та умов злочинності неповнолітніх в Україні
01.03.2004, 13:01

Якщо говорити про поведінку неповнолітніх, зокрема і протиправну, то її детермінує комплекс процесів та явищ економічного, політичного, етико-виховного, демографічного, соціально-психологічного характеру, що відбуваються у нашому суспільстві. Усі ці процеси у загальних формах визначають умови життя у суспільстві та відповідно коригують здійснення навчального та виховного процесів з неповнолітніми, впливають на формування їх особистості. У цьому комплексі соціальних факторів важливе значення мають фактори соціально-економічного характеру. Саме вони створюють матеріальні передумови для тих соціальних інституцій, діяльність яких пов’язана з навчанням, вихованням та формуванням особистості неповнолітнього далі

Поняття та значення обставин, що пом’якшують покарання, за кримінальним правом України
12.02.2004, 14:02

Покарання, призначуване судом за злочин, лише тоді може бути визнано справедливим, коли воно індивідуалізоване, визначене на підставі загальних засад призначення покарання, зокрема з урахуванням обставин, що пом’якшують покарання далі

Кримінальна відповідальність за неправомірне використання виборчих бюлетенів та підлог виборчих документів
26.01.2004, 23:11

Відповідно до ст. 158 КК України кримінально-караними є неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів. Аналіз диспозиції вказаної норми дозволяє виділити деякі спільні риси для всіх посягань, об’єднаних у межах цієї норми. Всі вони є формальними злочинами. З цим висновком погоджується переважна більшість авторів. Так, кримінально відповідальність настає за сам факт видачі членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, незалежно від того, чи був цей бюлетень використаний у подальшому останнім, або за видачу виборчого бюлетеня замість інших виборців. Кримінальна відповідальність також настає за сам факт підлогу виборчих документів незалежно від того, чи ці дії впливають на результати виборів. Таким чином, злочини, передбачені ст. 158 КК України, вважаються закінченими з моменту вчинення відповідних дій. Зрозуміло, що будь-які злочинні посягання незалежно від способу побудови об’єктивної сторони тягнуть суспільно небезпечні наслідки. Однак в аналізованому нами випадку ці наслідки винесені за межу об’єктивної сторони, оскільки, на думку законодавця, сам факт злочинного використання виборчих бюлетенів, підлогу виборчих документів та інших посягань є суспільно небезпечним далі

Проблеми подолання конкуренції кримінально-правових норм при застосуванні КК України 2001 року
23.01.2004, 14:02

Конкуренція кримінально-правових норм як явище відоме юридичній науці з давніх часів. Відтоді ж відомі правила вирішення такої спірної ситуації правозастосування, які залежно від виду конкуренції наділені власним змістом. На перший погляд, для подолання конкуренції необхідно виконати дві дії: 1) визначити вид конкуренції кримінально-правових норм; 2) застосувати вироблене теорією кримінального права правило подолання конкуренції певного виду далі

До питання про проваження кримінальної відповідальності за порушення Таємниці сповіді
12.01.2004, 17:05

Прийняття Кримінального кодексу України 2001 р. започаткувало новий етап у формуванні вітчизняної правової системи. Саме він призваний слугувати тим підґрунтям, яке разом з Конституцією України 1996 р. має призвести до подальшого поступального розвитку суспільних та правових відносин нашої держави. Одначе й у ньому мають місце деякі прогалини, які необхідно заповнити якомога швидше. І однією з них є фактична відсутність правового захисту однієї з найважливіших таємниць, а саме – таємниці сповіді далі

Поняття і значення обставин, що виключають злочинність діяння у кримінальному праві України і Франції: порівняльний аналіз
02.01.2004, 20:08

Об’єктивно однакові дії особи залежно від конкретних обставин, а також законодавчого їх врегулювання можуть оцінюватись трояко: як правомірні і суспільно корисні, як суспільно небезпечні та протиправні та як такі, ставлення до яких законодавства й суспільства є нейтральним далі

Окремі проблеми визначення зброї як предмета контрабанди
02.01.2004, 14:02

Останнім часом особливе занепокоєння викликає переміщення зброї через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, що підтверджується не тільки підвищеним ступенем суспільної небезпечності таких діянь, а й пов’язаними з ними негативними процесами, які мають тенденції до подальшого загострення далі

Економічна злочинність як соціальне явище
25.12.2003, 10:10

Стаття присвячена аналізу соціальної природи економічної злочинності. Простежується історичний розвиток цього явища і його соціальні наслідки починаючи від найдавніших часів до наших днів. далі

Cвідок у кримінальному процесі України: коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет
25.12.2003, 10:10

Після прийняття нової Конституції України до кримінально-процесуального законодавства були внесені істотні зміни і доповнення. З їх урахуванням у статті висвітлено коло осіб, які можуть бути допитані як свідки у кримінальному процесі України, предмет їхніх показань, права і обов'язки, а також категорії осіб, які мають абсолютний чи відносний (факультативний) імунітет від свідоцьких показань. далі

Кримінально-правовий захист особи за короткою редакцією Руської Правди
22.12.2003, 08:08

Усунення небезпеки для життя та здоров'я людини потребує, залежно від джерела небезпеки, у кожному випадку специфічних засобів особистісного і суспільного характеру, серед яких можна виділити звичаї, норми моралі, технічні норми, організаційні, виховні, технічні та ін. далі

Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в системі науки
22.12.2003, 08:08

Серед великої кількості різноманітних наукових теорій важливо визначити місце, яке посідає теорія кримінально-правової кваліфікації з тим, щоб глибше розкрити її сутність, з'ясувати її дотичність із спорідненими теоріями, встановити, дослідження яких питань є її прерогативою. далі

Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині: проблема кримінально – правового забезпечення
15.11.2003, 11:11

Трансплантація – спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи у тварини далі

Форми відшкодування завданих злочином збитків в кримінальному судочинстві: реальність та перспективи
18.09.2003, 11:11

Вчинення кожного протиправного з точки зору кримінального закону діяння неминуче породжує різноманітні шкідливі наслідки. Однак, злочинними такі наслідки будуть тільки в тому випадку, якщо вчинене суспільно – небезпечне діяння спричинює реальну і суттєву шкоду об’єктам, які охороняються кримінальним законом далі

Проблеми запровадження інституту присяжних у національну систему правосуддя
18.09.2003, 11:11

Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий без чіткої організації і функціонування судової влади. Одним з важливих завдань реформування чинного законодавства і створення нової, європейського рівня судової системи є запровадження інституту присяжних далі

Терористичний акт: його суть і визначення
25.08.2003, 11:11

Тероризм як негативне соціально-політичне і кримінальне явище існує і досліджується давно. Але тероризм сьогодні – складніший і небезпечніший, ніж, зокрема, у часи народовольців. далі

1 | 2

реклама

/ Головна / Кримінальне право і процес /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .