/ ГоловнаАдміністративне право Субота, 21 Липня 2018  
швидкий перехід
сервіс
Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: полемічні нотатки
28.11.2004, 21:09

У зв'язку з необхідністю реформування адміністративного права надзвичайно загострилась проблема визначення предмета регулювання цієї галузі системи українського права далі

Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини
02.11.2004, 20:08

У наукових дослідженнях вітчизняних адміністративістів останніх років дуже багато уваги приділяється проблемам удосконалення організаційних структур державного управління, визначення статусу органів виконавчої влади, державних службовців, інших суб'єктів державного управління. Популярною останнім часом стала також проблематика адміністративного процесу і адміністративної юстиції, що пов'язано насамперед з розробленням Адміністративного процесуального кодексу далі

Адміністративна відповідальність як правовий інститут
02.11.2004, 15:03

У статті розглядаються значення, особливості, структура адміністративної відповідальності. Автор вказує на практичну і теоретичну важливість інституту адміністративної відповідальності, робиться спроба дати загальне визначення адміністративній відпо­відальності, яка може бути включена в законодавство про адміністративні правопо­рушення. далі

Ефективність управлінської діяльності в публічному та приватному секторах
21.07.2004, 11:11

У період реформування політичної, економічної та правової систем в Україні перед наукою постають питання, які не виникали в умовах тоталітарного режиму. далі

До поняття науки управління
21.07.2004, 11:11

Виникнення, розвиток і розмежування галузей наук – це тривалий і багатогранний процес. Проблема визначення предмета окремих наукових дисциплін та їх меж з огляду на суспільний поділ праці стає головною проблемою, яку доцільно розглянути кожному, хто має намір зайнятись науковим дослідженням. далі

Роль адміністративно-правових норм в адаптації апарату управління відповідно до змін змісту управлінських завдань
18.11.2003, 10:10

За висловлюванням американського адміністративіста Джеррі Мешоу, законодавство та нормотворення в сфері державного управління бачиться як добре налагоджений пристрій, у який подаються соціальні проблеми та політичні цінності, а з нього виходять законодавчі програми, що сприятимуть перетворенню суспільної реальності відповідно до соціальних ідеалів далі

Основи адміністративно-правового статусу посадової особи
18.11.2003, 10:10

Важлива роль у забезпеченні реалізації завдань та функцій державної служби належить посадовим особам. Вони, будучи частиною управлінських кадрів, безпосередньо беруть участь у їхньому формуванні. далі

Адміністративно-правовий захист: окремі питання прав, свобод та законних інтересів громадян
18.11.2003, 08:08

Конституція України закріпила основу принципово нового погляду на суспільне призначення адміністративного права, його якісно нову роль у регулюванні відносин між державою і громадянами далі

Співвідношення понять “адміністративний процес” і “адміністративне провадження”
18.11.2003, 08:08

Адміністративний процес належить до однієї з малодосліджених проблем науки адміністративного права, оскільки тривалий час йому не приділялося достатньої уваги далі

Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга?
01.09.2003, 11:11

У процесі реалізації конституційних прав громадян часто виникають конфліктні ситуації. Як правило, сторонами таких конфліктів виступають громадяни і органи виконавчої влади. Маючи бажання вирішити конфліктну ситуацію, громадянин прагне захистити себе всіма можливими правовими засобами далі

1

реклама

/ Головна / Адміністративне право /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція

Розробка сайту:
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .