/ ГоловнаТрудове право Неділя, 15 Квітня 2012  
швидкий перехід
сервіс
Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України
05.11.2004, 09:09

Досягнення відповідного рівня правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах передбачає вироблення чіткої концепції реформування трудового законодавства, яка б відповідала інтересам захисту прав найманих працівників у державі, де, як зазначено в Конституції України, "людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю" (ст. 3). Разом з тим і роботодавці також повинні мати законні засоби захисту своїх інтересів далі

Місце трудового права в системі права України
01.11.2004, 20:08

Система права – це об’єктивний результат історичного розвитку суспільства. Виступаючи тільки одним з елементів соціального цілого, право не розвивається ізольовано, саме по собі, і структурні зміни в ньому – лише наслідок змін суспільства. Тому системі суспільних відносин відповідає і система права далі

Єдність змісту та форми трудового договору
13.10.2004, 13:01

Форма трудового договору є своєрідним елементом його конструкції: поза формою договір існувати не може, а тому під формою трудового договору слід розуміти спосіб вираження волі його учасників з приводу їхніх прав та обов’язків у договорі. далі

Оплата праці – як істотна умова трудового договору
10.10.2004, 17:05

З переходом до ринкових відносин змінюється ставлення до проблеми належності до істотних умов трудового договору умови про оплату праці працівників. Проте ще й зараз деякі науковці не вважають за потрібне розглядати її як істотну умову змісту трудового договору. Л. Сироватська, зокрема, зазначає, що, коли сторони "реалізували домовленість і працівник приступив до роботи в обумовленому місті і за обумовленою трудовою функцією, трудові відносини виникнуть з моменту фактичного початку роботи, і праця буде оплачена, хоча з приводу її розміру можуть виникнути спори". Автори Науково-практичного коментаря до КЗпП України звертають увагу на те, що розмір заробітної плати на момент укладення трудового договору нормативно визначений, тому умова трудового договору про заробітну плату зводиться до того, що в наказі про прийом на роботу вказується лише – "з окладом за штатним розкладом" далі

Правові проблеми реформування законодавства, яке регулює вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні
05.10.2004, 13:01

Однією з форм захисту порушених трудових прав найманих працівників є правове регулювання порядку вирішення трудових спорів. На жаль, чинне законодавство, яке регулює порядок вирішення трудових спорів між працівниками і роботодавцями, на сьогоднішній день не відповідає існуючим суспільним відносинам, а в деяких випадках – і Конституції України, чим порушується ст. 8 Конституції України, яка встановила правило, за яким закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні їй відповідати. У трудовому законодавстві України не дотримується й інший принцип, визначений Конституцією України, – про право звернення до суду для захисту прав і свобод людини і громадянина. далі

До питання про систему права соціального забезпечення
15.08.2004, 13:01

Кожна галузь права є системним явищем. Ознаки цілого знаходять своє відображення в окремому, і навпаки, знаючи властивості елементів – отримуємо інформацію про ціле. Система права соціального забезпечення – це такий розподіл правового матеріалу, який дозволяє наглядно побачити різні частини цієї галузі в їх єдності. Іншими словами, це структурована сукупність правових норм, розподілених за групами – правовими інститутами, які утворюють галузь права соціального забезпечення далі

Місце трудового права в системі права України
21.07.2004, 11:11

Система права – це об’єктивний результат історичного розвитку суспільства. Виступаючи тільки одним з елементів соціального цілого, право не розвивається ізольовано, саме по собі, і структурні зміни в ньому – лише наслідок змін суспільства. далі

Суб’єкти права на землі сільськогосподарського призначення
13.02.2004, 09:09

Перетворення у структурі земельних відносин в Україні в зв’язку з проведенням земельної та аграрної реформи зумовило перегляд відносин власності на землі сільськогосподарського призначення далі

Сфера договірного регулювання за трудовим правом
24.11.2003, 09:09

Досліджуються сфера та межі договірного регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин. На підставі спеціальної наукової літератури та чинного законодавства України сформульовані висновки і пропозиції щодо його удосконалення далі

Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення
18.11.2003, 11:11

Сьогодні можна говорити про велику кількість соціальних ризиків, які відображають багатозначність цього терміна. Соціальні ризики у дещо ширшому розумінні наявні в більшості суспільних відносин; вони використовуються у різних сферах та напрямах наукових досліджень (політика, економіка, національна чи інформаційна безпека, юриспруденція тощо). далі

1

реклама

/ Головна / Трудове право /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .